Více zde

Výlet - výstava betlémů

6.12.2022 (10:56)

Ve čtvrtek 8. 12. 2022     pojedou děti do Regionálního centra v Hodoníně na   VÝSTAVU BETLÉMŮ.     Děti ze tříd Včeliček a Motýlků přiveďte do MŠ do 7:45 hod.   Děti ze tříd Berušek a ….

Distanční výuka předškoláků

1.03.2021 (16:42)

DISTANČNÍ VÝUKA PŘEDŠKOLÁKŮ

 

Z důvodu mimořádných opatření  bude předškolákům poskytováno vzdělávání distančním způsobem.

Každé pondělí najdou rodiče úkoly na daný týden na webových stránkách školky v sekci Info pro rodiče.

 

Všechny vypracované úkoly zakládejte do složky. Děti je přinesou do školky při obnovení provozu.

Pokud nemáte možnost úkoly vytisknout, zastavte se v mateřské škole

vždy v úterý od 9.00 do 11. 30hodin, úkoly Vám předáme vytištěné.

 

Stravování předškoláků

Od 1. 3. 2021 se mohou nahlásit na obědy i děti z mateřské školy,

které mají povinné předškolní vzdělávání a vzdělávají se distančně.

 Obědy si nahlaste běžným způsobem (na webu nebo telefonicky).

Naplněné jídlonosiče se vyzvedávají od 11.00 do 12. 30 v místnosti k tomu určené.

Prázdné jídlonosiče musí být ve školní jídelně nejpozději do 9:30. a musí  být označeny jménem dítěte a třídou.

 

Dětem ze třídy Motýlků, které měly pozitivní test nebo se nedostavily na testování,

končí karanténa v pátek 5. 3. 2021.

Na obědy se mohou přihlásit od pondělí 8. 3. 2021.

 

                                                                                                             Děkujeme.Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.