Více zde

Výlet - výstava betlémů

6.12.2022 (10:56)

Ve čtvrtek 8. 12. 2022     pojedou děti do Regionálního centra v Hodoníně na   VÝSTAVU BETLÉMŮ.     Děti ze tříd Včeliček a Motýlků přiveďte do MŠ do 7:45 hod.   Děti ze tříd Berušek a ….

Fašaňkový průvod

2.02.2016 (13:09)

V pátek 5.2.2016 se bude konat FAŠAŇKOVÝ PRŮVOD. Prosíme rodiče, aby dětem připravili LIDOVÉ MASKY z následující nabídky: medvěd, kůň, koza, babka s nůší, dědek, doktor, kominík, žebrák, švec, řezník, úředník, voják, cikán, holič, hasič, bubeník, listonoš, zdravotní sestra, tlustý muž, fotograf, myslivec, kat, sedlák, vězeň, muzikant, šašek, vodník, strašák, slaměňáci, nevěsta a ženich, smrtka, hadráci ......

 

Průvod vyjde v 10:00 hodin od budovy mateřské školy, půjde na úřad městytse a k budově základní školy.

 

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.