Více zde

Výlet - výstava betlémů

6.12.2022 (10:56)

Ve čtvrtek 8. 12. 2022     pojedou děti do Regionálního centra v Hodoníně na   VÝSTAVU BETLÉMŮ.     Děti ze tříd Včeliček a Motýlků přiveďte do MŠ do 7:45 hod.   Děti ze tříd Berušek a ….

Fašaňkový průvod pátek 1. 3. 2019

20.02.2019 (10:13)

 

FAŠAŇKOVÝ PRŮVOD

 

V pátek 1. 3. 2019

pořádá MŠ Moravská Nová Ves

 

FAŠAŇKOVÝ PRŮVOD.

 

Prosíme rodiče, aby dětem nachystali 

 

LIDOVÉ MASKY z následující nabídky: 

 

MEDVĚD, KŮŇ, KOZA, BABIČKA, DĚDEČEK, DOKTOR, ZDRAVOTNÍ SESTŘIČKA, KOMINÍK, ŘEZBÁŘ, ŠVEC, ŘEZNÍK, ÚŘEDNÍK, CIKÁN, CIKÁNKA, HOLIČ, HASIČ, VOJÁK, BUBENÍK, LISTONOŠ, TLUSTÝ MUŽ, FOTOGRAF, MYSLIVEC, SEDLÁK, VĚZEŇ, MUZIKANT, ŠAŠEK, VODNÍK, STRAŠÁK, SLAMĚŇÁCI, DLOUHÝ A ŠIROKÝ, NEVĚSTA A ŽENICH, SMRTKA, HADRNÍCI atd...

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.