Více zde

Nabídka pracovní pozice kuchařka, kuchař

21.06.2021 (13:13)

Mateřská škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav, příspěvková organizace   přijme pro provoz školní jídelny  vyučenou kuchařku (kuchaře), popřípadě i nevyučenou kuchařku. Nástup nejpozději od 1. 9 ….

Informace k otevření provozu MŠ od 10. 5. 2021

6.05.2021 (21:37)

   

   Informace k otevření provozu MŠ od 10. 5. 2021

 

V  pondělí 10. 5. 2021 bude obnoven provoz mateřské školy pro všechny  děti.

·         při pobytu v MŠ děti NEMUSÍ mít roušky

·         děti se NEBUDOU testovat

·         každé dítě bude mít v šatní skřínce v sáčku dětskou roušku

·         od pondělí 10. 5. 2021 budou všechny děti přihlášeny ke stravování. Pokud Vaše dítě do MŠ nenastoupí,  jídlo je nutné odhlásit a omluvit tuto nepřítomnost třídní učitelce.

·         děti s příznaky infekčního onemocnění NESMÍ navštěvovat MŠ (zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, ucpaný nos, bolest hlavy, zažívací potíže – nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

 

DOPROVOD DĚTÍ

·         děti do MŠ přivede vždy pouze 1 osoba

·         při příchodu  doprovázející osoba provede DEZINFEKCI RUKOU u vchodových dveří

·         doprovázející osoba musí mít vždy ochranu úst a nosu – RESPIRÁTOR

·         v budově MŠ se zdržujte nezbytně nutnou dobu

·         v šatně mohou být najednou nejvýše 2 zákonní zástupci se svým dítětem

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.