Více zde

Výlet - výstava betlémů

6.12.2022 (10:56)

Ve čtvrtek 8. 12. 2022     pojedou děti do Regionálního centra v Hodoníně na   VÝSTAVU BETLÉMŮ.     Děti ze tříd Včeliček a Motýlků přiveďte do MŠ do 7:45 hod.   Děti ze tříd Berušek a ….

Navýšení platby za stravné

7.11.2018 (21:35)

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!!!!


Od 1. 12. 2018 dochází k úpravě finančních normativů
u jednotlivých

stravovacích kategorií následovně:

Věková skupina strávníků                    Finanční limit Kč/den/strávník

 

Stravné pro děti MŠ:

 

Strávníci ve věku do 6 let

přesnídávka      9,--

oběd                18,--

svačina              8,--

nápoje               3,--

Celkem            38,--

 

Strávníci 7let-s odkladem šk.docházky

přesnídávka     11,--

oběd                22,--

svačina              9,--

nápoje               3,--

Celkem           45,--

 

Žádáme rodiče, aby si k výše uvedenému datu zkontrolovali stanovenou výši finančních limitů na svých účtech, aby platba za stravné mohla bez potíží proběhnout.

Děkujeme.

 

Vladislava Časná, řed. MŠ

 

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.