Více zde

Výlet - výstava betlémů

6.12.2022 (10:56)

Ve čtvrtek 8. 12. 2022     pojedou děti do Regionálního centra v Hodoníně na   VÝSTAVU BETLÉMŮ.     Děti ze tříd Včeliček a Motýlků přiveďte do MŠ do 7:45 hod.   Děti ze tříd Berušek a ….

POZOR ZMĚNA TERMÍNU - Dýňové odpoledne

19.09.2022 (13:25)

!!! POZOR !!!

Z důvodu nepříznivého počasí se zítřejší akce

 

„Podzimní dýňové odpoledne“

 

přesouvá na úterý 4.října 2022

 

* Pokud máte výrobky z dýní již hotové, můžete je přinést do MŠ *

!!! POZOR !!!

 

 

 

Podzimní dýňové odpoledne

Přijďte prožít spolu se svými dětmi odpoledne plné podzimního tvoření,

zábavy a her, které se uskuteční

 v úterý 4. října od 15:30 hod.  na zahradě MŠ.

Vezměte s sebou:

 Øjiž vydlabanou dýni – vítány jsou i jiné tykve všech barev, velikostí a tvarů (např. okrasné dýně, cukety, patisony), brambory, vydlabaný meloun, atd. – fantazii se meze nekladou J

Ønožík na vyřezávání

Ørůzný materiál na přízdobu (přírodní i jiný)

Øsvíčku

Ødobrou náladu

 

Odpoledne zakončíme opékáním špekáčků J

 

 

 

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.