Více zde

Výlet - výstava betlémů

6.12.2022 (10:56)

Ve čtvrtek 8. 12. 2022     pojedou děti do Regionálního centra v Hodoníně na   VÝSTAVU BETLÉMŮ.     Děti ze tříd Včeliček a Motýlků přiveďte do MŠ do 7:45 hod.   Děti ze tříd Berušek a ….

Webinář pro rodiče z tornádových obcí -Co má umět budoucí prvňáček-

20.01.2022 (09:30)

Webinář pro rodiče z tornádových obcí- Co má umět budoucí prvňáček

Kde: v prostředí Microsoft Teams

Kdy: pondělí  24.1.2022 od 20:00 - 21:30 hodin

Webinář je určený všem rodičům budoucích prvňáčků a dětí s odkladem školní docházky, kteří se chtějí dozvědět, na jaké úrovni mají být rozvinuté klíčové kompetence dětí před nástupem do školy

Na co se můžete těšit:

§  Odpovím na otázky : Co je školní zralost a připravenost? Co to znamená, že je dítě školsky nezralé? Jak vypadá vyšetření školní zralosti v Pedagogicko –psychologické poradně?
Budeme hovořit o důležitých složkách školní zralosti, získáte představu o konkrétní úrovni znalostí a dovedností odpovídající zralému prvňáčkovi atd..
Ukážu Vám možnosti systematického rozvoje dílčích funkcí mozku
Naučím Vás rozcvičku pro lepší koordinaci mozkových hemisfér, vyzkoušíme si hry, které efektivně stimulují rozvoj předškoláka.

Webinář je pro rodiče z Lužic, Moravské Nové Vsi, Mikulčič, Hrušek a Hodonína a je ZDARMA.

Přihlásit se můžete buď přes simpleshop na fb stránce Závětří nebo na  napište na email alenavlkova@email.cz.

Délka webináře: 1,5 hodiny

Těším se na Vás  Mgr. Alena VlkováZpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.