Více zde

POZOR ZMĚNA TERMÍNU - Dýňové odpoledne

19.09.2022 (13:25)

!!! POZOR !!! Z důvodu nepříznivého počasí se zítřejší akce   „Podzimní dýňové odpoledne“   přesouvá na úterý 4.října 2022   * Pokud máte výrobky z dýní již ….

Kalendář akcí

Mateřská škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav, příspěvková organizace

 

PLÁN AKTIVIT  2021/2022

Září

 • Třídní schůzky: 7. 9.   
 • Návštěva Národního zemědělského muzea Valtice – dýně a návštěva Bylinkové zahrady (starší děti)
 • Plavání od 30. 9. – 11. 11.

Říjen

 • Dýňové odpoledne spojené s plněním úkolů 5. 10.
 • Výstava obrazů Břeclav spojená s malováním dětí se studenty Gymnázia
 • Projektový den – Bylinkování 19. 10.
 • Drakiáda (ve spolupráci s Hasiči) 24. 10.

Listopad

 • Vánoční focení 12. 11.
 • Návštěva p. knihovnice v MŠ
 • Vánoční tvoření s rodiči doma – výstava dekorací v MŠ

Prosinec

 • Vánoce ve skanzenu
 • Mikulášská nadílka – 6. 12.
 • Vánoční zpívání na zahradě MŠ – 14. 12.
 • Vánoční den v MŠ – 15. 12.

Leden

 • Zimní olympiáda
 • Pohádka v MŠ
 • Odpoledne s tatínky aneb „Tatínku, pojď si hrát“

Únor

 • Muzikoterapie v MŠ – „bubínkování“
 • Návštěva knihovny

Březen

 • Fašaňk 1. 3.
 • Modrotisk – návštěva dílny ve Strážnici
 • Divadlo Radost v Brně – předškoláci
 • Vynášení Moreny

Duben

 • Velikonoční dílničky s rodiči
 • Den země – dílničky na zahradě MŠ (dopoledne v MŠ)
 • Slet čarodějnic (dopoledne v MŠ) 

Květen

 • Den Matek – odpoledne s maminkami 10. 5.
 • Dopravní hřiště Hustopeče – starší děti
 • Strážnice skanzen –řemesla (starší děti) – 24. 5.
 • Hodonín ZOO – mladší děti

Červen

 • Slavnostní rozloučení předškoláků – „Zahradní slavnost“ 14. 6.
 • Výlet – Vracov – Železnice 9. 6.

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.