Více zde

Potvrzení k daním z příjmu za daňové období r. 2022

23.01.2023 (15:18)

Potvrzení k daním z příjmu   o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání   tzv. školkovného za daňové období r. 2022 budou vydávána ve třídách   od ….

Kalendář akcí

Mateřská škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav, příspěvková organizace

 

PLÁN AKTIVIT  2022/2023

Září

 • Třídní schůzky 6. 9. 
 • Dýňování 20. 9. 
 • Plavání od 29. 9. do 10. 11. 
 • Ekocentrum Trkmanka – Výukový program „STROM“ 11. 10.  

Říjen

 • Ekocentrum Trkmanka – Strom 11. 10. (Motýlci a Včeličky)
 • Drakiáda 16. 10. (spolupráce s hasiči)
 • Hudební pohádka „Jak si Ferda myslel, že na housle se píská“ 18. 10

Listopad

 • Projektový den: Beseda s rybářem úterý 8. 11, Výlov rybníka 14. 11
 • Divadélko Květinka v MŠ – UKLIĎME LES – 16. 11
 • Knihovna v MŠ
 • Vánoční dílnička s rodiči 27. 11.

Prosinec

 • Mikulášská nadílka v MŠ 5. 12.
 • Výstava Betlémů Hodonín 8. 12.
 • Vánoční zpívání na zahradě MŠ 13. 12.
 • Vánoční den v MŠ 14. 12.

Leden

 • Zimní olympiáda v MŠ
 • Planetárium v MŠ 10. 1.
 • Záchranáři v MŠ
 • Tatínku, pojď si se mnou hrát 24. 1. – odpoledne s tatínky

Únor

 • Fašaňk 21. 2.
 • 27. 2. Tetiny ve školce

Březen 

 • Knihovna v mš
 • Modrotisk – návštěva dílny ve Strážnici
 • Vynášení Moreny 26. 3. – smrtná neděle

Duben

 • Velikonoční dílničky s rodiči na zahradě MŠ - 4. 4.
 • Velikonoce ve skanzenu Strážnice 
 • Den země v MŠ 22. 4
 • Divadlo Radost v Brně – předškoláci (dle nabídky)
 • Slet čarodějnic 28. 4.  (dopoledne v MŠ)

Květen

 • Dopravní hřiště Hustopeče 3. 5.
 • Den Matek v jednotlivých třídách 16. 5
 • Projektový den – „Den s včelkou“
 • Výlet – KOVOZOO – 22. 5

Červen

 • DEN DĚTÍ – 1. 6
 • Projektový den – „Den s hlínou“
 • Slavnostní rozloučení předškoláků – „Zahradní slavnost“ 13. 6

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.