Provoz v MŠ od 26. - 30. 10. 2020

25.10.2020 (22:48)

Provoz v MŠ od pondělí 26. – pátku 30. 10. 2020 bude ve dvou třídách.   Děti ze třídy MOTÝLKŮ budou ve třídě VČELIČEK.   Děti ze třídy MRAVENEČKŮ budou ve třídě BERUŠEK.   Pozor! 28 ….

Motýlci

    

Ve třídě Motýlků je ve školním roce 2019/20 zapsáno 28 dětí, z toho 13 chlapců a 15 děvčat ve věku od 4,5-7 let.

Jelikož je 23 dětí předškolního věku, je obsah naší výchovně-vzdělávací práce stanoven tak, aby pomohl děti připravit na vstup do ZŠ.

Děti se učí samostatnosti - nachystat si pomůcky, materiály, které budou potřebovat k činnosti a zase vrátit zpět na místo, vypravovat o svých zážitcích, vyjádřit svůj názor, sebehodnotit se, sdělit co se povedlo, co se mu nelíbí.

Učí se také logickému myšlení, kdy využíváme interaktivní tabuli s různými výukovými programy.

Mezi nejoblíbenější aktivity dětí patří cvičení, chvilky u klavíru s písničkou, tanečkem a výtvarné činnosti, kde se děti dokáží nejvíce realizovat.

S dětmi pracují 2 paní učitelky- Jana Kosíková a Zdeňka Bilková.

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.