Více zde

Potvrzení k daním z příjmu za daňové období r. 2022

23.01.2023 (15:18)

Potvrzení k daním z příjmu   o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání   tzv. školkovného za daňové období r. 2022 budou vydávána ve třídách   od ….

INTERNETOVÉ OBJEDNÁVKY JÍDEL

Školní jídelna

 

 ZMĚNA INKASNÍCH PLATEB

Ve školním roce 2022/2023 budou platby za stravu strhávány inkasem vždy měsíc předem (např. v měsíci srpnu se platí za září).

Případné přeplatky stravného budou vráceny na konci školního roku.

 

 

Přihlášky ke školnímu stravování 

na školní rok 2022/23 odevzdejte do 20.6.2022

 

Přihlášku naleznete níže v přiložených souborech.

 

 

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.