Provoz v MŠ od 26. - 30. 10. 2020

25.10.2020 (22:48)

Provoz v MŠ od pondělí 26. – pátku 30. 10. 2020 bude ve dvou třídách.   Děti ze třídy MOTÝLKŮ budou ve třídě VČELIČEK.   Děti ze třídy MRAVENEČKŮ budou ve třídě BERUŠEK.   Pozor! 28 ….

Zápis

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu.

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz

stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/moravska

 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

- tisk vyplněné žádosti

- tisk čestného prohlášení k očkování

- tisk informací o zpracování osobních údajů

- pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte

- pořízení kopie rodného listu dítěte

 

Všechny uvedené dokumenty doručíte k zápisu do MŠ.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti vyplníte čestné prohlášení k očkování  (viz dokument k tisku) a kopii očkovacího průkazu.

 

Vyplněné a podepsané dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:

do datové schránky školy

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý text)

poštou

vložit do schránky dne 6. 5. 2020 (v dne zápisu) při vchodu do budovy MŠ – vchod na schodišti vpravo (označená „zápis“).

- osobní podání 6. 5. 2020 v MŠ: dle registrace (přijde jeden zákonný zástupce vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi) 

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.