Více zde

Výlet do sálu Evropa v Hodoníně - Vánoční program doplněný o ukázku tradiční práci řemeslníků. V úterý pojede třída Berušek a Mravenečci, ve středu Včeličky a Motýlci. Více informací v aplikaci.

Dnes 07:30

Obsah článku.

Dýňové odpoledne 2023

29.09.2023 (08:35)

Podzimní dýňové odpoledne

 

Přijďte prožít spolu se svými dětmi odpoledne plné podzimního tvoření,

zábavy a her, které se uskuteční

 

 v úterý 3. října od 15:30 hod.  na zahradě MŠ.

 

Vezměte s sebou:

 Øjiž vydlabanou dýni – vítány jsou i jiné tykve všech barev, velikostí a tvarů (např. okrasné dýně, cukety, patisony), brambory, vydlabaný meloun, atd. – fantazii se meze nekladou,  J

Ønožík na vyřezávání

Ørůzný materiál na přízdobu (přírodní i jiný)

Øsvíčku

Ødobrou náladu

 

Odpoledne zakončíme opékáním špekáčků J

 

 

*Pokud máte výrobky z dýní již hotové, můžete je přinést do MŠ*Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.