Více zde

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023

28.03.2023 (09:39)

Mateřská škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav, příspěvková organizace pořádá      ZÁPIS pro školní rok  2023/2024   Elektronický předzápis bude zahájen 1. 4 ….

Fašaňk 2022

18.02.2022 (07:40)

Fašaňk

 

Tradiční akce „Fašaňk“ proběhne v mateřské škole 1. 3. 2022.

Fašaňkový průvod vyjde v 10:00 hodin od budovy mateřské školy a půjde na úřad městyse.

 

Prosíme rodiče, připravte dětem lidové masky např.:

Medvěd, babička, dědeček, doktor, zdravotní sestřička, kůň, kominík, švec, řezník, úředník, cikán, holič, hasič, voják, bubeník, listonoš, myslivec, květinářka, kuchař, sedlák, vězeň, muzikant, šašek, vodník, strašák, slaměňáci, kostlivec, nevěsta, ženich, hadráci,…..

 

DěkujemeZpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.