Více zde

POZOR ZMĚNA TERMÍNU - Dýňové odpoledne

19.09.2022 (13:25)

!!! POZOR !!! Z důvodu nepříznivého počasí se zítřejší akce   „Podzimní dýňové odpoledne“   přesouvá na úterý 4.října 2022   * Pokud máte výrobky z dýní již ….

Fotogalerie


2021 - výlet ZOO Hodonín

2021 - pobyt na dvorečku školky

2021 - rozloučení s PŘEŠKOLÁKY

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2019/2020

2021 - vánoční zdobení před školkou

2021 - Den dětí

TATÍNKU, POJĎ SI HRÁT! - doma

2022 - Vánoce v MŠ

Drakiáda 2021

2022 - návštěva paní knihovnice

2020 - Domácí velikonoční tvoření

2020 Projektový den - modelování

2021 - projektový den - BYLINKOVÁNÍ

2021 - Výlet - bylinkové Valtice

2021 - FAŠAŇK

2021 - stavění MÁJE

2020-tři králové

2022 - Zimní Olympiáda

2022 - Tatínku zastav se

2020 Maminko, tatínku zastav se... DÝNOVÁNÍ

2021 - Den Země

2022 - Fašaňk

2021 - výlet Pohádkový svět - Valtice

2022 - BUBÍNKOVÁNÍ

2021 - Slet čarodějnic v MŠ

2021 - malování s p. Uhrovou

Areál a budova školky

2021 - ZIMNÍ OLYMPIÁDA

2020 - přišel k nám sv. Mikuláš

2022 - VELIKONOVCE V MUZEU HODONÍN

2022 - velikonoční tvoření na dvorku MŠ

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.