Provoz v MŠ od 26. - 30. 10. 2020

25.10.2020 (22:48)

Provoz v MŠ od pondělí 26. – pátku 30. 10. 2020 bude ve dvou třídách.   Děti ze třídy MOTÝLKŮ budou ve třídě VČELIČEK.   Děti ze třídy MRAVENEČKŮ budou ve třídě BERUŠEK.   Pozor! 28 ….

Fotogalerie

Archiv starších fotogalerií naleznete na adrese

http://msmoravska.rajce.idnes.cz/


2019 - Vzdělávací program v ekocentru Trkmanka - JEŽEK

2019 - Podzimní malování na plátno - Mgr. B. Uhrová

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2019/2020

2019-Ukázka vánočního tvoření v MŠ

2019 - Drakiáda

2019-Tvoření dřevěných dekorací - manželé Huťěčkovi

2019-Modelářská výstava

2019-ČERTOVINKY

2020-Zimní olympiáda

2020 - Domácí velikonoční tvoření

Velikonoční dílničky

2019-vánoční tvoření se studenty Mgr. Uhrové

2020-FAŠAŇK

2019-Maňáskové divadlo- MÍČEK FLÍČEK A ZLÝ DRAK

2020-Muzikoterapie - bubínkování - hudební nástroje

2020-tři králové

2019-vánoční tvořivost-Kyjov

2019 DÝŇOVÁNÍ

Velikonoční beránek - pečení

Velikonoční tradice - úkázky na dvorku MŠ

Výlet - velikonoční program 'otloukej se píšťaličko...'

2019-zdobení stromů před MŠ

2019-vánoční den v MŠ

Morena

2019-návštěva sv. Mikuláše

Areál a budova školky

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.