Více zde

Zahradní slavnot 2024

3.06.2024 (18:55)

  Zveme všechny rodiče a děti na Zahradní slavnost v úterý 11.6.2024 v 16.00 hod. na školní zahradě. Součástí slavnosti bude „Rozloučení předškoláků“  s mateřskou školou .

Kalendář akcí

Mateřská škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav, příspěvková organizace

PLÁN AKTIVIT 2023/2024

Září

 

 • Třídní schůzky 5. 9

 • Podzim na dědině – Skanzen Strážnice 19. 9 (třídy Včeličky a Motýlci)

 • Hudební pohádka: Ententýky 25. 9.

 

Říjen

 

 • Plavání - 8 lekcí od 2. 10 do 20. 11

 • Dýňování – zahrada MŠ 3. 10 (akce s rodiči)

 • Projektový den – „Den s hlínou“

 • Drakiáda 8. 10, spolupráce s hasiči (akce s rodiči)

 • Logopedická depistáž – 17. 10

 

Listopad

 

 • Muzikálová pohádka „O myslivci Martinovi“ 16. 11

 • Návštěva místního truhlářství

 • Maminko, tatínku zastav se

 

Prosinec

 

 • Mikulášská nadílka v MŠ 5. 12

 • Vánoční dílničky – Masarykovo muzeum Hodonín 12. 12 (Berušky, Mravenečci)

 • Vánoční dílničky – Masarykovo muzeum Hodonín 13. 12 (Motýlci, Včeličky

 • Vánoční den – 14. 12

 • Vánoční zpívání na zahradě MŠ 19. 12

 

Leden

 

 • Zimní olympiáda v MŠ

 • Vývojová psychologie dítěte předškolního věku - Dagmar Valentová, přednáška pro rodiče

 • Sonnentor Čejkovice – exkurze Raráškův bylinkový ráj

 • Záchranáři, zdravotníci v MŠ

 • Tatínku, pojď si se mnou hrát – odpoledne s tatínky 23. 1

 

Únor

 

 • Fašaňkový průvod – 1.2

 • Tři prasátka - Divadlo Koráb 19. 2

 • Modrotisková dílna Strážnice

 

Březen

 

 • Vynášení Moreny 18. 3

 • Trkmanka program „Dvoreček“ 25. a 26. 3

 • Velikonoční tvoření s rodiči 19. 3

 

Duben

 

 • Projektový den

 • Den země v MŠ 22. 4.

 • Divadlo Radost v Brně – předškoláci (dle nabídky)

 • Slet čarodějnic 30. 4. (dopoledne v MŠ)

 

Květen

 

 • Dopravní hřiště Břeclav 9. 5.

 • Den Matek v jednotlivých třídách 14. 5.

 • Výlet: Salaš Travičná – Tvarožná Lhota 21. 5. a 22. 5

 

Červen

 

 • Den dětí – 31. 5

 • Projektový den – Canisterapie v MŠ

 • Slavnostní rozloučení předškoláků – „Zahradní slavnost“ 11. 6.

 

 

 

 

 

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.