Více zde

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023

28.03.2023 (09:39)

Mateřská škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav, příspěvková organizace pořádá      ZÁPIS pro školní rok  2023/2024   Elektronický předzápis bude zahájen 1. 4 ….

Fotogalerie


2021 - výlet ZOO Hodonín

2021 - pobyt na dvorečku školky

2021 - rozloučení s PŘEŠKOLÁKY

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2019/2020

2023 - Tatínku pojď si hrát

2021 - Den dětí

2022-Vracov železnice

2022 - Vánoce v MŠ

Drakiáda 2021

2022 - návštěva paní knihovnice

2022 - vánoční tvoření v MŠ s rodiči

2022 - projekt STROM - Velké Pavlovice

2021 - projektový den - BYLINKOVÁNÍ

2021 - Výlet - bylinkové Valtice

2022 - bubínkování v MŠ

2021 - stavění MÁJE

2022 - DRAKIÁDA

2022 - Zimní Olympiáda

2022 - Tatínku zastav se

2022 - DÝŇOVÁNÍ

2022 - Výlov rybníku, návštěva rybáře v MŠ

2022 - Fašaňk

2021 - výlet Pohádkový svět - Valtice

2022/2023 TŘÍDY MŠ

2022 - hudební divadlo Jak si Ferda myslel, že se na housličky píská

2022 - projektový den v MŠ - pečení, zdobení perníčků, zdobení vánočních ozdob

Areál a budova školky

2022 - děti na novém dvorečku

2022 - divadlo Květinka v MŠ - Ukliďme si les

2022-Zahradní slavnost-rozloučení s předškoláky

2022 - VELIKONOVCE V MUZEU HODONÍN

2022 - velikonoční tvoření na dvorku MŠ

2022 - Den Země v MŠ

2022 - Slet čarodějnic a čarodějů v MŠ

2022 - PŘEDŠKOLÁCI V DIVADLE

2022 - ZOO Hodonín

2022 - Skanzen Strážnice

2022 - Den DĚTÍ

2022 - Dopravní hřiště

2022 - sv. Mikuláš, anděl a čert v MŠ

2022 - výlet výstavba betlémů Hodonín

2023 - Planetarium v MŠ

2023 - Fašaňk

2023 - divadlo Tetiny v MŠ

2023 - Sportovní dopoledne v MŠ

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.