Více zde

Ve dnech 5. a 6. března pojedeme s dětmi na exkurzi do MODROTISKOVÉ DÍLNY ve Strážnici

27.02.2024 (15:55)

               Ve dnech 5. a 6. března       pojedeme s dětmi na exkurzi       do  MODROTISKOVÉ  ….

Fotogalerie


Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky 2023

2023 - Tatínku pojď si hrát

Den dětí 2023

2022-Vracov železnice

2022 - vánoční tvoření v MŠ s rodiči

2022 - projekt STROM - Velké Pavlovice

2022 - bubínkování v MŠ

Výlet KOVOZOO 2023

2022 - DRAKIÁDA

2022 - Zimní Olympiáda

2022 - Tatínku zastav se

2022 - DÝŇOVÁNÍ

2022 - Výlov rybníku, návštěva rybáře v MŠ

2022 - Fašaňk

Předškoláci - divadlo Radost v Brně 2023

2022/2023 TŘÍDY MŠ

2022 - hudební divadlo Jak si Ferda myslel, že se na housličky píská

2022 - projektový den v MŠ - pečení, zdobení perníčků, zdobení vánočních ozdob

Areál a budova školky

2022 - děti na novém dvorečku

2022 - divadlo Květinka v MŠ - Ukliďme si les

2022-Zahradní slavnost-rozloučení s předškoláky

2022 - VELIKONOVCE V MUZEU HODONÍN

2022 - velikonoční tvoření na dvorku MŠ

2022 - Den Země v MŠ

2022 - Slet čarodějnic a čarodějů v MŠ

2022 - PŘEDŠKOLÁCI V DIVADLE

2022 - ZOO Hodonín

2022 - Skanzen Strážnice

2022 - Den DĚTÍ

2022 - Dopravní hřiště

2022 - sv. Mikuláš, anděl a čert v MŠ

2022 - výlet výstavba betlémů Hodonín

2023 - Planetarium v MŠ

2023 - Fašaňk

2023 - divadlo Tetiny v MŠ

2023 - Sportovní dopoledne v MŠ

2023 - návštěva pana včelaře v MŠ

2023 - Velikonoční tvoření v MŠ s rodiči

Setkání se spisovatelkou Z. Pospíšilovou 2023

Návštěva knihovny 2023

Předškoláci navštívily ZŠ 2023

Den Země 2023

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.