Více zde

Prázdninový provoz červenec 2024, výdej obědů

25.06.2024 (17:12)

  PRÁZDNINOVÝ PROVOZ a VÝDEJ OBĚDŮ   Prázdninový provoz od 1. 7. do 26. 7. 2024 bude ve třídách VČELIČEK a MOTÝLKŮ.   Do třídy VČELIČEK budou chodit děti ze třídy BERUŠEK.   Do ….

Fotogalerie


Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky 2023

Den dětí 2023

2024 - Olympiáda

2024 - Modrotisk ve Strážnici

2023 - Vánoční tradice Muzeum Hodonín

Výlet KOVOZOO 2023

2024 - Den Země

2023 - návštěva truhláře p. Víška

2024 - Sonnentor

Předškoláci - divadlo Radost v Brně 2023

2022/2023 TŘÍDY MŠ

2023 - Skanzen Strážnice

2023 - projektový den s hlínou

Areál a budova školky

2022 - děti na novém dvorečku

2023 - Muzikálová pohádka O myslivci

2023 - návštěva sv. Mikuláše v MŠ

2024 - Dopravní hřiště

2024 - Pálení čarodejnic

2024 - modelářská výstava

2024 - Fašaňk

2024 - odpoledne s taťkou

2024 - Kouzelník Tomáš

2024 - divadlo Koráb - Tři prasátka

2023 - Vánoční zpívání na dvorku MŠ

2024 - návštěva knihovny MNV

2023 Hudební divadlo v MŠ

2023 - Drakiáda

2024 - Velikonoční tvoření na zahradě MŠ

Setkání se spisovatelkou Z. Pospíšilovou 2023

2024 - Trkmanka - zvířátka na dvorku

Den Země 2023

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.