Více zde

Prázdninový provoz červenec 2024, výdej obědů

25.06.2024 (17:12)

  PRÁZDNINOVÝ PROVOZ a VÝDEJ OBĚDŮ   Prázdninový provoz od 1. 7. do 26. 7. 2024 bude ve třídách VČELIČEK a MOTÝLKŮ.   Do třídy VČELIČEK budou chodit děti ze třídy BERUŠEK.   Do ….

Prázdninový provoz červenec 2024, výdej obědů

25.06.2024 (17:12)

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ a VÝDEJ OBĚDŮ

 

Prázdninový provoz od 1. 7. do 26. 7. 2024 bude

ve třídách VČELIČEK a MOTÝLKŮ.

 

Do třídy VČELIČEK budou chodit děti ze třídy BERUŠEK.

 

Do třídy MOTÝLKŮ budou chodit děti ze třídy MRAVENEČKŮ.

 

Provozní doba tříd:

 

VČELIČKY:   6:30 – 16:30 hod.

MOTÝLCI:   6:30 – 15:30 hod.

 

Od 15:30 hodin budou všechny děti ve třídě Včeliček, nebo na zahradě.

 

VÝDEJ OBĚDŮ BĚHEM ČERVENCE 2024

 

Po dobu letních prázdnin od 1. 7. - 26. 7. 2024

bude výdej obědů do jídlonosičů

od 11.00 - 12.30 hod.

 

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.