Více zde

Výlet Sonnentor

10.04.2024 (07:17)

  V úterý 16. 4. 2024 pojedou děti ze tříd Berušek a Mravenečků   Ve středu 17. 4. 2024 pojedou děti ze tříd Motýlků a Včeliček   do Čejkovic na exkurzi bylinkového ráje SONNENTOR.   Děti přiveďte do školky do ….

Potvrzení k daním z příjmu za daňové období r. 2022

23.01.2023 (15:18)

Potvrzení k daním z příjmu

 

o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání

 

tzv. školkovného za daňové období r. 2022

budou vydávána ve třídách

 

od úterý 24. ledna 2023.

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.